Statistik i Grundtvigs prædikener 1821-1856

Programmet kan undersøge om brugen af bestemte ord eller udtryk eller citater
ændrer sig gennem årene i Grundtvigs prædikener
Eksempler: Indtast "Kiærlighed", "Fuldkommenheds Baand", "al Faderlighed" eller "Hjertelighed"

Søgeord: