[Eksempel nr.: 1, Prædiken: 2den Juledag 1847 ]:

Derfor Ch. V. lad os ogsaa idag rolig og glædelig betragte vor fuldvoxne Broder i Christo, den hellige Stephanus, og prise Gud, som har givet Mennesker saadan Magt, Syndere saa overflødig Naade, Dødens Trælle det evige Liv!


Opdater