[Eksempel nr.: 1, Prædiken: Allehelgens-Dag 1849 ]:

Det var nemlig en gammel Vildfarelse i Christenheden, at Herren i Dagens Evangelium opregnede syv eller otte Slags Salighed, hvorimellem man kunde vælge og sikkre sig den Salighed, man foretrak ved at drive en af Delene, den aandelige Fattigdom eller det aabenbare Martyrium eller en af de andre christelige Dyder til Fuldkommenhed, saa det var ogsaa først ved Morten Luthers Lyskamp med hele den skæve Betragtning af Salighedens Sag, vi atter lærde at forstaae Herrens Bjergprædiken christelig, saa vi hverken indbilder [os] der er mere end een Salighed, eller at man virkelig, hjertelig kan blive fuldkommen i een Dyd uden at være det i dem alle, ligesom Herren selv, der var ligesaa barmhjertig, som han var reen og hellig, ligesaa nidkiær og sanddru, som fredsommelig, sagtmodig og ydmyg af Hjertet, og priser kun dem syvgange salige, der ved at være hans troende Disipler blive som deres Mester, ved at være hans troe Tjenere blive ligesom deres Herre!


Opdater