Den forladte hustru og den svigtede kvinde:

 

Billederne i Salmernes Bog kredser ofte om det samme billede: Gud er ægtemanden og folket eller Israel er ægtehustruen. Deres forhold er en aftale, en kontrakt, en pagt eller et løfte. Hver part har sine forpligtelser. Klagen og anklagen imod Gud er hustruens eller kvindens forbitrede klage over manden som nu har forladt hende, ladt hende i stikken. Gud lever ikke op til sine løfter. Han har vendt hustruen ryggen. Gud er fjern, han er ligeglad. Han tænker på noget andet. Gud er faldet i staver og har glemt mig - hans hustru - som han burde værne og beskytte og tage sig af. – Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? (Salme 22). Kære mand, hvorfor har du forladt mig? Hvad har jeg gjort? Synes du at jeg har fortjent det? Hvorfor ser du ikke den vej, hvor jeg sidder? Hvorfor står du så langt borte? Hvorfor skjuler du dig? Nu er jeg blevet prisgivet den onde verden. Jeg er fortabt. Ingen beskytter mig. Alle er ude efter mig. Alle jager mig. Alle vil de æde mig. Jeg er et offer. Gud har gjort mig til et offer. Derfor er jeg vred på Gud. Han lovede så meget – men hvad har han egentligt overholdt? Han var fuld af store ord – men hvad er det blevet til?

- Jeg er den kvinde som du bare har glemt. Du kan ikke huske og du vil ikke huske mig. Du har glemt mit navn! Hvor længe endnu vil du fortsætte med at glemme mig og ignorere mig og forsømme mig? Hvor længe endnu – jeg er ved at sprænges!

 

I denne forbindelse kommer det centrale ønske: - Herre, giv mig et tegn! Giv mig et tegn på, at du bekymrer dig om mig, på at du ikke bare er ligeglad, et tegn på at du værdsætter mig! Kom her! Vær til stede! Se mig! Hør på mig!

 

Vi kan se alle disse kvindens og hustruens tanker og klager i et væld af salmer - for eksempel i de følge citater fra Salme 69. I denne salme kan vi også se hvordan kvindens skuffelse slår over i en vrede, en forbandelse af hendes skæbne og af alle de fremmede (farlige, dem der er derude i verden) som ikke kan lade hende være:

 

v17  Svar mig, Herre [ægtemand], for din trofasthed er god [Du var tro engang],
vend dig til mig i din store barmhjertighed!
v18  Skjul ikke dit ansigt for din tjener [Se på mig],
for jeg er i nød, svar mig i hast!
v19  Kom mig nær og befri mig,
udfri mig fra mine fjender [verden]!

v20  Du ved selv, hvor jeg bliver hånet,
hvor jeg bliver til spot og spe,
du har alle mine fjender [fremmede, mænd, verden] for øje [du ser det jo];
v21  deres hån har knust mit hjerte,
det kan ikke læges.
Jeg håbede på medfølelse, der var ingen,
på nogen, der ville trøste mig, jeg fandt ingen.
v22  De gav mig malurt at spise
og eddike til at slukke min tørst.

[Forbandelsen:]
v23  Lad deres [de fremmede, mændene, verdens mennesker] bord blive en fælde,
en snare for dem i deres sorgløshed. [Det vil sige: Lad dem æde sig ihjel!]

v24  Lad det blive sort for deres øjne, så de ikke kan se, lad altid deres lænder ryste.
v25  Udøs din vrede over dem,
lad din glødende harme [glødende kul] nå dem!
v26  Deres lejr skal blive øde,
ingen skal bo i deres telte [Lad dem blive ensomme og forladt!].
v27  For den, du har slået [nemlig mig], forfølger de,
de øger smerten hos den, du har såret [mig, din hustru].
v28  Føj skyld [lidelse] til deres skyld [lidelse],
lad dem ikke få del i din retfærdighed [frelse]!
v29  Slet dem af livets bog,
de skal ikke stå optegnet sammen med retfærdige!


v30  Men jeg er hjælpeløs, jeg lider,
lad din hjælp beskytte mig, Gud [ægtemand]!

[Giv mig et svar, Giv mig et tegn - nu!]

(69.17)

I en anden salme – salme 10 – kan vi se de samme træk, de samme følelser hvis vi læser salmen som et forhold imellem ægtemanden og hustruen. I salmen klager hustruen over at hun er blevet et offer for verden, der er fuld af onde mænd:

v7  Hans [den fremmede onde mands] mund er fuld af forbandelse,
af svig og undertrykkelse,
på hans tunge er der ulykke og uret.
v8  Han ligger i baghold i sivene,
i det skjulte dræber han den uskyldige [kvinde],
hans øjne spejder efter den svage [forladte hustru].
v9  Han ligger på lur som løven i sit skjul;
han ligger på lur for at fange den hjælpeløse [kvinde],
han fanger [hende] og lukker nettet om [hende].
v10  De svage [kvinderne] overmandes,
de bukker under og falder i hans magt [de  går fortabt].
v11  Han siger ved sig selv: Gud glemmer,
han skjuler sit ansigt [ser den anden vej], han ser ingenting.

(10.7)

 

Vi kan læse mange af salmerne med det skema at det på en måde er hustruen der taler til ægtemanden. Vi skal naturligvis huske at ægteskabet var noget ganske andet i det gamle Israel end hos os. Hustruen var undergivet manden og afhængig af ham. Hun er hjælpeløs og har ingen ejendom. Hendes mission er at føde manden mange sønner. Hun får al sin ære fra manden og hendes opgave er at kaste lys og ære over manden. Han giver hende livet i en vis forstand. Uden ham – hvis han forstøder hende som han kan ifølge Moseloven - er hun fortabt.

 

Vi kan med små rettelser vise skemaet i følgende salme, salme 86:

v1  Bøn af David.

Vend dit øre mod mig, [ægtemand], og svar mig,
for jeg er hjælpeløs og fattig.
v2  Bevar mit liv, for jeg er trofast,
frels din tjener, du min [herre],
jeg stoler på dig.
v3  Vær mig nådig, [herre],
for jeg råber til dig dagen lang.
v4  Glæd din tjener,
jeg længes efter dig, [herre],
v5  for du, er god og tilgiver gerne,
rig på troskab mod alle, der råber til dig.
v6  Hør min bøn, [herre],
lyt til min tryglen!
v7  På nødens dag råber jeg til dig,
for du vil svare mig.

v8  Ingen er som du, [herre],
ingen gerninger er som dine.
v10  For du er stor, du gør undere,
du alene er [herre].
v11  Vis mig din vej, [herre],
så jeg kan vandre i din sandhed,
lad mit hjerte alene frygte [og ære] dit navn.

v12  Jeg takker dig, [herre], af hele mit hjerte,
jeg vil ære dit navn til evig tid,
v13  for din godhed mod mig er stor,
du har reddet mig fra dødsrigets dyb [fortabelsen].
v15  Du, [herre], er barmhjertig og nådig,
sen til vrede, rig på troskab og sandhed.
v16  Vend dig til mig og vær mig nådig!
v17  Giv mig et tegn, der varsler godt,
så mine fjender ser det og beskæmmes.


Du, [herre], har hjulpet og trøstet mig.

(86)