Kensho eller Samadhi

 

Det, som svarer til at dø på puden, er for Mester Eckhart lig med "Guds død", hvor jeg indser, at min hidtidige, teoretiske viden om Gud er uvirkelig og selv-opfundet, en projektion. Guds død er derfor det samme som Guds fødsel i mig og for mig. At dø på puden og at opleve kensho (Gudsglimtet) er som en julenat. Men samtidigt er kensho det øjeblik, hvor jeg helt mister fodfæstet, ikke aner, hvor jeg er på vej hen og ikke længere har noget eller nogen at gribe ud efter. Måske som en kylling, der bryder gennem æggeskallen. Der, hvor min facade og demonstrative sindsligevægt krakelerer, hvor jeg er bange for at gå fra forstanden, og hvor jeg for alvor taber ansigt, kæbe og mund … og måske oven i købet bliver til grin. Jeg kaster mig ensom og bange ud i det tomme rum, fordi den vej, som jeg hidtil har fulgt, er helt blokeret, og fordi det ikke længere er muligt for mig at bruge ”fortidens løsninger”, alle de metoder, som indtil nu har tjent mig godt. Jeg giver slip på min hang til det trygge, sikre og velkendte. Angsten og frygten står som to drageagtige dørvogtere til en mere sand og realistisk oplevelse af virkeligheden, hævder Zen. Den meditative praksis, springet, forudsætter en stor villighed og tillid, mod og mandshjerte. En parathed til at opgive min tryghedsnarkomani og alle de ”garantier”, som jeg inderst inde godt ved ikke gælder alligevel. I Zen skal jeg være ”tough” og indstillet på tørre tæsk. Jeg skal være villig til at give slip på hele mit sikkerhedsnet, hele den trygge, velbekendte orden, som jeg har forudsat som en selvfølge hele mit liv – uden på nogen måde at ane, hvad jeg får i stedet for … hvis jeg overhovedet får noget som helst.


Denne given slip og følgende indsigt og oplysning kaldes Zanmai, samadhi, satori, kensho, Nirvana, bodhi og Oplysningen. Zadan og Zasetsu bruges om at give slip på blindheden, forblændelsen og jeg'et, om den radikale tvivl på fortidens løsninger, de metoder jeg har brugt indtil nu. - ZaZen er døren og porten til befrielsen, som Dogen sagde. Jeg sidder ikke for at blive en buddha, men fordi jeg allerede er en buddha. Den japanske Zen-mester fra 1700-tallet, Hakuin, siger: - De seks Paramitas kommer alle af ZaZen. Det menneske, som blot en eneste gang har siddet i ZaZen, bliver frelst og forløst.


Samadhi og kensho er ikke-tanke, wu hsin. Den amerikanske forfatter Robert Aitken, der skrev en bog med titlen: "The Mind of the Clover", om kløverplantens livsholdning og bevidsthed, siger, at vi gør klogt i at tage de såkaldt ydmyge væsner som buske og græs som vores forbillede og modeller. Kløverplanten, græsset og busken har forstået, hvad tilværelsen handler om. De gør det, som skal gøres, uden at være splittede i hensigter eller bekymringer. De giver sig hen. De giver sig selv uselvisk til de øvrige skabninger i naturen. Kløverens selv-opofrelse er forbilledlig. Aller dybest nede, siger Aitken, er kløverens ikke-tanke og den historiske Buddhas ikke-tanke den samme wu hsin eller ikke-tanke. At sidde eller leve uden tanker er min naturlige tilstand. At være til ”uden tanker” – siger den amerikanske Zen lærer Genpo Merzel – er en tilstand hvor modsætningen mellem tanker og ikke-tanker er ”op-hævet”, altså både annulleret og løftet op på et højere niveau: Jeg oplever måske stadig at det tænker i mig, men jeg lader mine tanker passe sig selv og drive gennem mig - som skyer og vand. Wu hsin er altså ikke en tilstand, hvor jeg søger at tvinge mig selv til ikke at tænke. Tværtom er wu hsin den tilstand, hvor jeg har indset, at mine tanker er naturprocesser som kløverplantens vækstprocesser eller mine indre organers arbejdsprocesser. Ikke mere - og ikke noget andet end det.


I Zen består øvelsen i at pille løget fra hinanden ved at fjerne ring efter ring, indtil alle ringene er væk, og intet er tilbage, siger den moderne Zen lærer Katsuki Sekida, og jeget er selv dette løg. Jeg aflægger og siger farvel til lag på lag af såkaldt identitet, viden og erfaring, som aldrig har været til nogen nytte. Hvordan kan jeg gå gennem mure eller stå midt i ilden uden at blive brændt? spørger Chuang Tzu og svarer: Ikke på grund af det, som jeg har lært - for Vejen består ikke i at lære noget nyt - men på grund af det, som jeg har af-lært. Jo mere jeg aflærer, jo bedre. Når den sidste ring i løget er borte, er jeg kommet fri af alle mine forudfattede meninger, konstruktioner, for-domme og skemaer. Jeg kommer til at vide mindre og mindre. Tilbage er en intuitiv, konkret, umiddelbar og ægte sansning af det, som er. Det virkelige er det, som jeg oplever i et glimt, i en kensho, i et kort øjeblik, inden min intellektuelle eller diskursive (sproglige) bevidsthed træder i funktion, siger den amerikanske forfatter Robert Pirsig. Kensho er som lukkeren i et fotografiapparat, der åbner sig for lyset i en 1/125 sekund - men nok til at skabe et evigt, ”uforglemmeligt” aftryk på filmen bagved i kamerahuset. Det er dette korte, dyrebare øjeblik – før sproget og uden for ordene, som vi mennesker lever af. Uden for sproget kender min frihed ingen grænser. Ordene er den spændetrøje eller fængselscelle, hvori jeg har anbragt mig selv … på grund af frygten for at leve ubundet og uden barrierer og på grund af frygten for mine objektive muligheder. ”When the mouth opens all are wrong”, hedder det i den engelske oversættelse af Mumonkan fra 1200-tallet. Min diskursive (begrebslige) bevidsthed en som en storm, der bringer søen i oprør og får alt mudderet på søbunden til at hvirvle op: Alt bliver uklart og uigennemsigtigt, og jeg bliver blind. Men jeg har friheden til at give slip på denne diskursive bevidsthed, som ustandseligt dømmer, kritiserer og gør forskel. Jeg er min egen fange-vogter, ingen anden, intet andet begrænser mig. Kensho er den pludselige ikke-sproglige, ”kropslige” indsigt. Det andet eller den anden … det er også mig, og jeg er også dig, siger den amerikanske forfatter Genpo Merzel. Det er vores "åndelige" føde og næring, uden hvilken vi måtte leve hele vores liv i den kierkegaardske "For-tvivlelse".


Det vigtige punkt i ZaZen er at være samlet og udelt. At være udelt til stede. Hvis jeg har en stemme i baghovedet - "et hoved oven på mit hoved", som Zen siger, - som hele tiden beordrer mig til være opmærksom og lytte, er jeg derfor ikke samlet og udelt. Det menneske, der TÆNKER på at lytte, kan ikke høre efter. Hvis jeg tænker på, at jeg skal give slip på mine krop og mit sind, kan jeg ikke gøre det. Selvfølgelig kan jeg ikke give slip med vilje. Men hvis jeg blot i eet sekund har givet slip, så HAR jeg givet slip, så ER jeg virkeligt trådt ud fra den pæl, som er 100 fod høj. En "lille" eller kortvarig oplevelse af kensho, tillid eller lykke er lige så værdifuld som en mere vedvarende. Det er selve kvaliteten af oplevelsen og erfaringen, som er livsforandrende – ikke dens kvantitet.


Japaneren Sekida fortæller, at han efter sin første kensho overalt - oppe, nede, foran, bagved, til højre og venstre. - oplevede buddhaer og mennesker, som var muntre, lystige, glade, morede sig, festede, lavede sjov og klovnede. Et andet sted skriver han, at vi har opfundet grinet og latteren for at komme af med det indre tryk, som stammer fra vores tanker. Latter og almindeligt grinebideri hører sammen med Zen. Verdens mørkemænd og alvorsmænd, der ikke kan le eller sjældent gør det, er fremmede over for Zen og vil afvise den som overfladisk og usaglig. Oplevelsen af Oplysningen er brat og pludselig, som når vi bryder ud i latter efter en vittighed. I latteren giver jeg netop slip på mit ego, min jegcentrering og selvhøjtidelighed. Når vi griner sammen, oplever vi en form for meditativ forening og kensho, fordi vores jeg bliver løst op og opløst. Mit sneglehus og min jeg-skal falder af, når jeg griner højt og løs-sluppent. I den hjertelige latter forsvinder jorden under mig, jeg mister fodfæstet og min dagligdags bevidsthed klapper sammen som et korthus. Min daglige selvhøjtidelige bevidsthed, korthuset, viser sig som et hulrum, et tomt rum. Ballonen eksploderer, og grænsen mellem "mig" og "det" og mellem "mig" og "dig" ophæves. I Zen har man altid taget latteren alvorligt.


I ZaZen bliver hele verden "transparent" eller gennemsigtig, og jeg bliver selv gennemsigtig. Denne oplevelse af transparens - at verden er blevet klar, renset, gennemsigtig, fri for tristhed, angst og begær, fri for gamle følelser - går igen i næsten alle de beretninger, som vi har bevaret om den meditative oplevelse. Pludselig letter tågen eller pludselig er mine briller blevet skyllet og renset, og jeg ser virkeligheden, som den er. Det er den centrale kensho, samadhi eller satori. Jeg ser ikke noget nyt. Jeg ser ikke engle stige ned fra himlen eller døde mennesker flyde rundt i rummet. Jeg ser - for første gang - værelset, tingen, stolen eller kruset, som det er.


I Zen er der tradition for at tale om fire slags kensho, satori, samadhi eller meditativ oplevelse, en opdeling, som oprindeligt stammer fra den kinesiske lærer Lin-chi, som på japansk kaldes Rinzai. Fra Lin-chi stammer den japanske Rinzai-skole. Grupperingen har forbindelse med de berømte tolv billeder, som beskriver Zen i form af forholdet mellem et menneske og en okse. Lin-chi bruger oksen som repræsentant og symbol på hele den såkaldt ydre verden og opdeler derefter samadhi eller satori i disse fire typer:


1. "Okse, intet menneske" (Ox, No Man): I denne oplevelse oplever jeg verden - oksen - men jeg glemmer eller ”taber” mit eget lille ego i oplevelsen, hvorfor jeg også kan vige tilbage for denne oplevelse på grund af angsten for at tabe mit lille ego på gulvet. Jeg oplever dette, når jeg bliver helt opslugt af virkeligheden, f.eks. af en film i fjernsynet, et stykke musik, mit arbejde eller af min kærestes smukke øjne. Jeg glemmer mig selv. Jeg er en luftboble, som pludseligt brister midt ude på det store ocean. Min indre snakkemaskine forstummer, og der bliver stille inden i mig. I latteren, vittigheden, løs-sluppetheden og kådheden glemmer jeg mig selv, siger den kinesiske mester Hua: - Det spontane, sjove, fantasifulde er også Vejen. Giv dig hen til det, som du brænder for og bliver helt opslugt af, siger Hua. Han taler om løs-sluppethedens samadhi. Vi bliver i denne samadhi sluppet løs som fanger fra deres fængsel. Vi oplever alle sådanne tilstande engang imellem. Børn oplever dem – tror vi - ofte. Vi har ikke længere nogen selv-bevidsthed. Vi oplever det også, når vi gribes og forføres af vore lidenskaber, vrede, begejstring og ophidselse. Denne form kaldes den positive, aktive samadhi. Den kan give os en forsmag på, hvad kensho er, men den virker sjældent egentligt forandrende ind på jeg'et i følge Zen.


3. "Ingen okse, intet menneske" (No ox, no man): Denne betragtes ofte som den højeste form for kensho. Her har jeg ingen bevidsthed eller oplevelse af verden og ej heller af mig selv. Denne form, denne ”mini-døds-oplevelse” kaldes den passive, absolutte samadhi. Jeg har ingen bevidsthed om, at jeg befinder mig i denne absolutte samadhi, jeg er allerede død på puden (Dai-shi). Jeg er ren væren. Mit ego omfatter hele universet og er alligevel mindre end en quark, det har ingen yderside eller ydergrænse, men heller ingen inderside eller nedre grænse, som det siges. Jeg er den livgivende positive tomhed. Denne samadhi udtrykkes i følgende traditionelle Zen digt:


I det praktiske hverdagsliv skifter vores bevidsthed og tilstand springvist imellem de forskellige tilstand. Vi springer ud og ind af hverdagsbevidsthed og de forskellige former for samadhi. Zen sammenligner det med de såkaldte reversible figurer f. eks. den berømte tegning fra gestaltpsykologien af heksen og den unge pige: Nogle gange ser jeg heksen, nogle gange pigen. Jeg kan ikke se begge figurer på een gang. Overgangen fra at se det ene til at se det næste billede foregår brat og pludseligt, og som regel uden at jeg viljemæssigt kan styre det. Oplevelsen kommer til mig og ikke omvendt. "Det" kommer til mig, og derfor "kommer" jeg. Pludseligt indser jeg, at mine gamle tankeskemaer var uvirkelige og ødelæggende. Det nye billede åbenbares, når tiden er inde, ikke når jeg vil det. Sindet vender og slår om i sin modsætning - af sig selv. Men har jeg blot een eneste gang i et millisekund set den unge pige i tegningen, glemmer jeg det aldrig. Lige som hvis den blinde blot een eneste gang har fået lov at se farverne: Han eller hun vil aldrig glemme det. Een eneste oplevelse er tilstrækkelig til, at mit hele liv er forandret. Det er betydningen af "glimtet" - kensho, samadhi, satori, Nirvana, Oplysningen.


Wu Wei er det gode liv, som kommer ud af ZaZen og ud af kensho eller glimtet. Jeg giver slip på alle mine planer, tegninger, kort, hensigter og bagtanker med tilværelsen. Mester Hua siger, at i samme øjeblik jeg er holdt op med at søge noget uden for mig selv, er jeg blevet Budddha eller en buddha. Jeg ophører med at opfatte tilværelsen som et middel til noget andet. Jeg siger farvel til at planlægge, tænke på og påtænke det ene eller det andet. Jeg holder op med at skubbe mig selv frem - imod min egen vilje. Jeg tager afsked med min egen vilje. Wu Wei betyder ikke, at jeg skal ville ikke at ville noget, men at jeg slet ikke skal ville. Jeg giver slip på den anushaya, der består i hele tiden at hælde forover eller fremover imod fremtidige situationer og såkaldte problemer.